Xi'an Derong Hotel

Print

Address:Ruyi Building, 28 Liangjia Pailou, Qiaozikou, West Avenue (Xi Dajie)(28), Northern, Xi'an

Hotel Tel:+86-29-87626688


this hotel's location