Wanda Realm Longyan

Print

Address:Building B2, Longyan Wanda Plaza, 1 Shuanglong Road, adjacent to Wanda Plaza, Xinluo District, Longyan

Hotel Tel:+86-597-5268888


this hotel's location