Wangjiazhuang Inn

Print

Address:18 Wenhua lane, Yishang street, near Lijiang No.1 middle school, Old Town, Lijiang

Hotel Tel:+86-888-5124540-13688784477


this hotel's location