Yuanxiang Lijiang Hostel

Print

Address:16 Guanyuan lane, Guangyi street, near the gate, Old Town, Lijiang

Hotel Tel:+86-888-8887677


this hotel's location