Jiuhua Gold Phoenix Hotel

Print

Address:Jiuhua Street (Jiuhua Jie), Mountain Jiuhua scenic area(), Qingyang, Anhui

Hotel Tel:+86-566-2831919/2831828


this hotel's location