Zhongyuan Hotel

Print

Address:6 Beiyushi Street (Beiyushi Dajie), Shenjiamen, Putuo District(6), Putuoshan, Zhoushan

Hotel Tel:+86-580-3362222


this hotel's location