Chenlong Hotel (Guangzhou Dashi)

Print

Address:105 National Highway, Dashi Section 219-221, Panyu District, Guangzhou(105219-221), Fanyu, Guangzhou

Hotel Tel:+86-20-39935168


this hotel's location