Sun Grain Hotel

Print

Address:227 South Tiyu Road (Tiyu Nan Dajie)(227), Yuhua, Shijiazhuang

Hotel Tel:+86-311-89917700/89917701


this hotel's location