Hua Kun Fashion Hotel

Print

Address:86-A Dongcheng Road (Dongcheng Lu)(86-A), Huancui, Weihai

Hotel Tel:+86-631-5885111


this hotel's location