Huangyuntao Featured Guesthouse Yangshuo

Print

Address:Huangge farmhouse meal in yanziyan village, Baisha Town, Yangshuo, Guilin, Yangshuo

Hotel Tel:+86-13737395503


this hotel's location