Print

RH . Spring Garden Hotel Lijiang

Address:40 Chongren Lane (Chongren Xiang), Qiyi Street (Qiyi Jie), Old Town(40), Old Town, Lijiang

Hotel Tel:+86-888-5101238


this hotel's location