Print

Tujia Sweetome Vacation Rentals (Beihai Jiahe Guanshanhai)

Address:Jiaheguanshanhai, 86 Guanling Road (Guanling Lu)(86), Haicheng, Beihai

Hotel Tel:+86-18177985485


this hotel's location