Print

Chenwai Boutique Inn

Address:Yi Shang Jie Wen Ming Xiang No. 103(103), Old Town, Lijiang

Hotel Tel:+86-18088006376


this hotel's location