Print

Nali Zuimei Inn

Address:Middle Section (Zhong Duan), Wuyi Street (Wuyi Jie Zhongduan), Dayan Ancient City(), Old Town, Lijiang

Hotel Tel:+86-18708883388


this hotel's location