Print

Heng Fu Lai Hotel (Huaguoshan)

Address:201 Middle Huanshi Road (Huanshi Zhong Lu)(201), Yuexiu, Guangzhou

Hotel Tel:+86-20-86662829/62685988


this hotel's location