Print

Yi Boutique Hotel Tianjin

Address:52-54 Minzu Lu(52-54), Hebei District, Tianjin

Hotel Tel:+86-22-24455511/24465039


this hotel's location