Print

Chengdu Sijishanglv Hotel

Address:3, Northern, Chengdu

Hotel Tel:+86-28-88884444


this hotel's location