englishtraditional chinese

添加到收藏夹    深圳酒店预订    深圳电子地图
深圳
今天(周二)
14 ~ 19℃
阴转多云
<3级
明天(周三)
15 ~ 21℃
多云
<3级
后天(周四)
14 ~ 20℃
多云转阴
<3级
大后天(周五)
15 ~ 18℃
<3级
25号(周六)
16 ~ 20℃
<3级
过去一周的天气情况:
11月14号11月15号11月16号11月17号11月18号11月19号11月20号
22 ~ 26℃22 ~ 27℃22 ~ 27℃18 ~ 28℃15 ~ 25℃15 ~ 19℃15 ~ 18℃
阴转多云多云多云多云小雨小雨转多云多云
<3级<3级<3级<3级转4-5级<3级东北风<3级转3-4级<3级