englishtraditional chinese

添加到收藏夹    淄博酒店预订    淄博电子地图
淄博
今天(周六)
-2 ~ 10℃
多云
北风<3级转3-4级
明天(周日)
-2 ~ 7℃
多云
北风3-4级
后天(周一)
-9 ~ 1℃
多云转晴
北风3-4级转<3级
大后天(周二)
-11 ~ -3℃
北风<3级
24号(周三)
-9 ~ -2℃
北风<3级
25号(周四)
-9 ~ -1℃
北风<3级
过去一周的天气情况:
1月13号1月14号1月15号1月16号1月17号1月18号1月19号
-4 ~ 8℃-3 ~ 10℃-1 ~ 9℃-4 ~ 6℃-5 ~ 8℃-3 ~ 8℃-3 ~ 11℃
晴转多云多云多云多云多云晴转多云
南风3-4级南风3-4级转<3级南风<3级北风<3级北风<3级南风<3级南风<3级