englishtraditional chinese

添加到收藏夹    淄博酒店预订    淄博电子地图
淄博
今天(周六)
0 ~ 16℃
南风3-4级
明天(周日)
-4 ~ 7℃
多云
北风3-4级
后天(周一)
0 ~ 12℃
多云
南风3-4级转<3级
大后天(周二)
0 ~ 14℃
多云
北风<3级
29号(周三)
-1 ~ 6℃
多云
北风<3级
30号(周四)
-5 ~ 8℃
北风<3级
过去一周的天气情况:
11月18号11月19号11月20号11月21号11月22号11月23号11月24号
-7 ~ 4℃-3 ~ 8℃-1 ~ 9℃0 ~ 13℃-3 ~ 9℃-4 ~ 9℃-1 ~ 8℃
晴转多云多云
北风<3级南风<3级南风<3级南风<3级转3-4级北风3-4级南风<3级南风<3级