englishtraditional chinese

添加到收藏夹    淄博酒店预订    淄博电子地图
淄博
今天(周六)
-6 ~ 2℃
雨夹雪转多云
北风3-4级
明天(周日)
-3 ~ 10℃
南风3-4级
后天(周一)
4 ~ 17℃
南风3-4级
大后天(周二)
2 ~ 18℃
多云
南风3-4级转<3级
28号(周三)
2 ~ 16℃
南风<3级
1号(周四)
2 ~ 12℃
晴转多云
北风<3级
过去一周的天气情况:
2月17号2月18号2月19号2月20号2月21号2月22号2月23号
0 ~ 12℃0 ~ 10℃-1 ~ 12℃-3 ~ 7℃-2 ~ 8℃-1 ~ 12℃-1 ~ 17℃
晴转阴多云多云多云多云转晴多云
南风<3级南风<3级北风<3级东北风<3级南风<3级转3-4级南风3-4级北风3-4级