englishtraditional chinese

添加到收藏夹    深圳酒店预订    深圳电子地图
深圳
今天(周日)
15 ~ 19℃
小雨
东北风<3级转3-4级
明天(周一)
14 ~ 18℃
小雨
东北风3-4级转<3级
后天(周二)
16 ~ 20℃
阴转多云
<3级
大后天(周三)
14 ~ 21℃
多云转阴
<3级
23号(周四)
15 ~ 20℃
阴转多云
<3级转3-4级
过去一周的天气情况:
11月12号11月13号11月14号11月15号11月16号11月17号11月18号
21 ~ 26℃22 ~ 26℃22 ~ 26℃22 ~ 27℃22 ~ 27℃18 ~ 28℃15 ~ 25℃
小雨多云转阴阴转多云多云多云多云小雨
东风3-4级<3级<3级<3级<3级<3级转4-5级<3级