englishtraditional chinese

添加到收藏夹    绍兴酒店预订    绍兴电子地图
绍兴
今天(周一)
8 ~ 12℃
<3级
明天(周二)
8 ~ 12℃
中雨
<3级
后天(周三)
6 ~ 13℃
阴转多云
<3级
大后天(周四)
5 ~ 13℃
多云
<3级
24号(周五)
7 ~ 14℃
<3级
25号(周六)
8 ~ 15℃
阵雨
<3级
过去一周的天气情况:
11月13号11月14号11月15号11月16号11月17号11月18号11月19号
14 ~ 21℃13 ~ 17℃14 ~ 16℃15 ~ 17℃9 ~ 18℃6 ~ 12℃9 ~ 12℃
小雨小雨小雨小雨小雨转多云多云转小雨
<3级东北风3-4级转<3级<3级<3级<3级北风3-4级转<3级<3级