englishtraditional chinese

添加到收藏夹    南通酒店预订    南通电子地图
南通
今天(周一)
5 ~ 12℃
多云
北风3-4级
明天(周二)
6 ~ 13℃
阴转小雨
东风3-4级
后天(周三)
5 ~ 14℃
阴转多云
北风4-5级转3-4级
大后天(周四)
3 ~ 12℃
西风3-4级
24号(周五)
3 ~ 13℃
西北风3-4级
25号(周六)
5 ~ 15℃
多云
西南风3-4级
过去一周的天气情况:
11月13号11月14号11月15号11月16号11月17号11月18号11月19号
12 ~ 18℃11 ~ 17℃10 ~ 18℃14 ~ 17℃8 ~ 17℃3 ~ 12℃6 ~ 11℃
阴转小雨多云多云转阴小雨小雨多云多云转阴
东风3-4级转4-5级北风4-5级转3-4级东风3-4级东南风4-5级北风6-7级北风5-6级转4-5级北风3-4级