englishtraditional chinese

添加到收藏夹    南昌酒店预订    南昌电子地图
南昌
今天(周三)
7 ~ 10℃
小雨
北风<3级
明天(周四)
7 ~ 9℃
小雨转阴
北风<3级
后天(周五)
7 ~ 9℃
小雨
北风<3级
大后天(周六)
3 ~ 10℃
阴转多云
北风3-4级转<3级
17号(周日)
1 ~ 9℃
多云转晴
东北风<3级转3-4级
18号(周一)
3 ~ 11℃
北风3-4级
过去一周的天气情况:
12月6号12月7号12月8号12月9号12月10号12月11号12月12号
6 ~ 12℃5 ~ 14℃2 ~ 10℃3 ~ 11℃4 ~ 15℃5 ~ 14℃7 ~ 13℃
多云多云多云转阴
东北风<3级北风<3级3-4级转<3级西南风<3级<3级东北风<3级东北风<3级转3-4级