englishtraditional chinese

添加到收藏夹    兰州酒店预订    兰州电子地图
兰州
今天(周三)
-7 ~ 4℃
多云转晴
<3级
明天(周四)
-8 ~ 9℃
<3级
后天(周五)
-6 ~ 7℃
多云
<3级
大后天(周六)
-5 ~ 8℃
<3级
25号(周日)
-3 ~ 14℃
<3级
26号(周一)
0 ~ 12℃
<3级
过去一周的天气情况:
2月14号2月15号2月16号2月17号2月18号2月19号2月20号
-4 ~ 8℃-2 ~ 12℃-1 ~ 14℃-1 ~ 5℃-4 ~ 4℃-1 ~ 9℃-6 ~ 3℃
多云多云小雪小雪转多云多云小雪转阴
<3级<3级<3级<3级<3级<3级<3级