englishtraditional chinese

添加到收藏夹    惠州酒店预订    惠州电子地图
惠州
今天(周一)
12 ~ 17℃
阴转多云
<3级
明天(周二)
13 ~ 21℃
多云
<3级
后天(周三)
14 ~ 19℃
阵雨转多云
<3级
大后天(周四)
14 ~ 18℃
多云转阵雨
<3级
过去一周的天气情况:
11月13号11月14号11月15号11月16号11月17号11月18号11月19号
20 ~ 25℃19 ~ 25℃19 ~ 28℃20 ~ 27℃19 ~ 29℃14 ~ 22℃13 ~ 16℃
阵雨多云转阴多云转小雨多云多云转阴阵雨转小雨阵雨转阴
<3级<3级<3级<3级<3级北风3-4级转<3级<3级