englishtraditional chinese

添加到收藏夹    广州酒店预订    广州电子地图
广州
今天(周日)
16 ~ 24℃
<3级
明天(周一)
17 ~ 25℃
<3级
后天(周二)
16 ~ 24℃
<3级
大后天(周三)
11 ~ 19℃
小雨
北风3-4级
22号(周四)
11 ~ 15℃
小雨转多云
北风3-4级转<3级
23号(周五)
11 ~ 20℃
多云
<3级
过去一周的天气情况:
2月11号2月12号2月13号2月14号2月15号2月16号2月17号
9 ~ 16℃7 ~ 18℃10 ~ 19℃14 ~ 21℃15 ~ 24℃16 ~ 26℃16 ~ 26℃
阴转多云多云转晴晴转多云多云多云多云多云
3-4级东北风3-4级转<3级<3级南风3-4级转<3级<3级<3级南风3-4级转<3级