englishtraditional chinese

添加到收藏夹    福州酒店预订    福州电子地图
福州
今天(周三)
10 ~ 15℃
阴转小雨
<3级
明天(周四)
9 ~ 11℃
小雨转多云
<3级
后天(周五)
9 ~ 16℃
多云转小雨
<3级
大后天(周六)
12 ~ 21℃
多云转小雨
<3级
25号(周日)
11 ~ 20℃
多云
<3级
26号(周一)
10 ~ 19℃
晴转多云
<3级
过去一周的天气情况:
2月14号2月15号2月16号2月17号2月18号2月19号2月20号
11 ~ 20℃14 ~ 23℃10 ~ 23℃10 ~ 16℃13 ~ 22℃13 ~ 25℃11 ~ 18℃
多云多云转阴多云多云多云多云转阵雨阴转小雨
<3级<3级<3级<3级<3级西北风<3级<3级