englishsimplified chinese

添加到收藏夾    滎經酒店預訂    滎經電子地圖
滎經
今天(周五)
4 ~ 13℃
多云轉陣雨
<3級
明天(周六)
4 ~ 17℃
多云
<3級
后天(周日)
4 ~ 17℃
多云轉小雨
<3級
大后天(周一)
7 ~ 14℃
小雨
<3級
27號(周二)
7 ~ 18℃
多云轉小雨
<3級
28號(周三)
8 ~ 18℃
多云轉小雨
<3級
過去一周的天氣情況:
2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號2月22號
4 ~ 15℃8 ~ 13℃5 ~ 11℃5 ~ 14℃6 ~ 14℃2 ~ 8℃4 ~ 6℃
多云轉小雨多云轉小雨多云轉陰多云轉小雨多云轉小雨小雨陣雨轉小雨
<3級<3級<3級<3級<3級<3級<3級