englishsimplified chinese

添加到收藏夾    京山酒店預訂    京山電子地圖
京山
今天(周四)
2 ~ 12℃
多云轉晴
東北風<3級
明天(周五)
3 ~ 16℃
多云
南風<3級
后天(周六)
2 ~ 13℃
多云
北風<3級
大后天(周日)
3 ~ 14℃
多云
東南風<3級
26號(周一)
5 ~ 15℃
多云轉小雨
東南風<3級
27號(周二)
6 ~ 13℃
小雨
東南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
3 ~ 10℃2 ~ 14℃7 ~ 16℃4 ~ 8℃4 ~ 9℃3 ~ 6℃3 ~ 7℃
陰轉多云多云轉晴多云轉小雨小雨小雨小雨多云轉陰
東北風<3級西風<3級東風<3級北風3-4級北風3-4級轉<3級北風<3級轉3-4級東北風<3級