englishsimplified chinese

添加到收藏夾    南城酒店預訂    南城電子地圖
南城
今天(周一)
6 ~ 18℃
晴轉多云
北風<3級
明天(周二)
8 ~ 23℃
多云轉中雨
南風<3級
后天(周三)
10 ~ 18℃
小雨轉多云
北風<3級
大后天(周四)
10 ~ 26℃
多云轉小雨
南風<3級
2號(周五)
14 ~ 24℃
雷陣雨轉小雨
北風<3級
3號(周六)
17 ~ 28℃
雷陣雨轉小雨
南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月19號2月20號2月21號2月22號2月23號2月24號2月25號
7 ~ 15℃6 ~ 12℃5 ~ 8℃3 ~ 9℃10 ~ 18℃9 ~ 14℃6 ~ 13℃
小雨小雨小雨小雨轉霧晴轉小雨小雨多云轉霧
西北風<3級北風<3級北風<3級北風<3級南風<3級北風<3級北風<3級