englishsimplified chinese

添加到收藏夾    建德酒店預訂    建德電子地圖
建德
今天(周四)
1 ~ 8℃
小雨轉多云
東北風<3級
明天(周五)
2 ~ 17℃
晴轉陰
東南風<3級
后天(周六)
5 ~ 13℃
小雨轉陰
東南風<3級
大后天(周日)
4 ~ 14℃
多云轉晴
西北風<3級
26號(周一)
6 ~ 17℃
多云轉晴
東南風<3級
27號(周二)
7 ~ 18℃
陰轉小雨
東南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
7 ~ 13℃4 ~ 11℃5 ~ 14℃8 ~ 12℃7 ~ 12℃4 ~ 9℃4 ~ 8℃
陰轉小雨小雨轉多云晴轉多云小雨小雨中雨轉小雨小雨
東北風<3級東北風<3級東風<3級東風<3級北風<3級東北風<3級東北風<3級