englishsimplified chinese

添加到收藏夾    寧鄉酒店預訂    寧鄉電子地圖
寧鄉
今天(周四)
3 ~ 12℃
多云
西南風3-4級
明天(周五)
3 ~ 15℃
多云轉陰
南風3-4級
后天(周六)
3 ~ 11℃
多云
東北風<3級
大后天(周日)
2 ~ 11℃
多云轉晴
北風<3級
26號(周一)
3 ~ 14℃
多云
東南風3-4級
27號(周二)
4 ~ 15℃
小雨轉中雨
東南風3-4級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
2 ~ 6℃1 ~ 8℃2 ~ 9℃2 ~ 6℃2 ~ 6℃2 ~ 7℃2 ~ 8℃
小雨陰轉多云多云轉陰小雨小雨轉多云小雨陰轉多云
東北風3-4級轉<3級東南風<3級東風4-5級轉3-4級北風<3級北風<3級東風3-4級東北風<3級