englishsimplified chinese

添加到收藏夾    橫峰酒店預訂    橫峰電子地圖
橫峰
今天(周四)
2 ~ 8℃
小雨轉霧
東南風<3級
明天(周五)
2 ~ 17℃
晴轉小雨
東風<3級
后天(周六)
9 ~ 13℃
小雨轉陰
北風<3級
大后天(周日)
6 ~ 15℃
多云轉晴
北風<3級
26號(周一)
7 ~ 19℃
晴轉多云
北風<3級
27號(周二)
9 ~ 22℃
多云轉中雨
北風<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
8 ~ 19℃9 ~ 13℃10 ~ 19℃10 ~ 20℃8 ~ 15℃6 ~ 10℃5 ~ 10℃
小雨小雨轉多云多云轉陰小雨小雨轉小雨-中雨小雨-中雨轉小雨小雨
東風<3級西風<3級東風<3級南風<3級西北風<3級東風<3級北風<3級