englishsimplified chinese

添加到收藏夾    孝感酒店預訂    孝感電子地圖
孝感
今天(周一)
4 ~ 17℃
多云轉小雨
東南風<3級
明天(周二)
6 ~ 12℃
中雨轉小雨
東南風<3級
后天(周三)
6 ~ 18℃
多云轉晴
東北風<3級
大后天(周四)
8 ~ 17℃
小雨
東北風<3級
2號(周五)
9 ~ 16℃
多云
東北風<3級轉3-4級
3號(周六)
9 ~ 15℃
中雨轉小雨
北風5-6級轉3-4級
過去一周的天氣情況:
2月19號2月20號2月21號2月22號2月23號2月24號2月25號
4 ~ 8℃4 ~ 5℃3 ~ 8℃2 ~ 12℃7 ~ 16℃4 ~ 14℃3 ~ 15℃
小雨小雨轉陰多云轉陰多云轉晴小雨轉多云小雨轉多云多云轉晴
北風<3級北風<3級北風<3級東北風<3級南風<3級北風<3級東南風<3級