englishsimplified chinese

添加到收藏夾    撫州酒店預訂    撫州電子地圖
撫州
今天(周四)
3 ~ 9℃
小雨轉霧
北風<3級
明天(周五)
3 ~ 17℃
晴轉小雨
東北風<3級
后天(周六)
8 ~ 14℃
小雨轉陰
北風<3級
大后天(周日)
4 ~ 13℃
北風<3級
26號(周一)
5 ~ 17℃
晴轉多云
東北風<3級
27號(周二)
10 ~ 24℃
小雨轉中雨
東南風<3級
過去一周的天氣情況:
2月15號2月16號2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號
8 ~ 21℃5 ~ 12℃10 ~ 20℃9 ~ 21℃7 ~ 13℃5 ~ 9℃5 ~ 8℃
多云轉陣雨多云轉霧多云陣雨轉多云小雨小雨小雨
北風<3級北風<3級東北風<3級轉3-4級北風<3級北風<3級北風<3級北風<3級