englishsimplified chinese

添加到收藏夾    漳州酒店預訂    漳州電子地圖
漳州
今天(周三)
26 ~ 36℃
多云
微風
明天(周四)
25 ~ 35℃
多云轉陰
微風
后天(周五)
26 ~ 33℃
小雨
微風
大后天(周六)
26 ~ 31℃
小雨轉多云
微風
2號(周日)
26 ~ 32℃
小雨轉陰
微風
3號(周一)
25 ~ 33℃
小雨轉陰
微風
過去一周的天氣情況:
6月21號6月22號6月23號6月24號6月25號6月26號6月27號
27 ~ 31℃26 ~ 33℃25 ~ 35℃27 ~ 31℃27 ~ 35℃26 ~ 35℃26 ~ 35℃
小雨多云轉陰陰轉小雨小雨轉多云多云雷陣雨雷陣雨轉多云
微風微風微風微風微風微風微風