englishsimplified chinese

添加到收藏夾    溫州酒店預訂    溫州電子地圖
溫州
今天(周六)
8 ~ 14℃
小雨
西北風<3級
明天(周日)
8 ~ 16℃
小雨
東風<3級
后天(周一)
7 ~ 16℃
晴轉多云
東南風<3級
大后天(周二)
9 ~ 17℃
多云轉小雨
東北風<3級
28號(周三)
8 ~ 20℃
中雨轉多云
西北風<3級
1號(周四)
10 ~ 18℃
多云轉晴
東北風<3級
過去一周的天氣情況:
2月17號2月18號2月19號2月20號2月21號2月22號2月23號
8 ~ 14℃11 ~ 18℃10 ~ 20℃9 ~ 12℃7 ~ 11℃4 ~ 10℃6 ~ 15℃
多云多云轉陰陰轉小雨小雨小雨小雨轉多云晴轉多云
東北風<3級西北風<3級東風<3級東南風<3級東南風<3級東南風<3級東南風<3級