englishsimplified chinese

添加到收藏夾    陽朔酒店預訂    陽朔電子地圖
陽朔
今天(周三)
8 ~ 12℃
東北風3-4級
明天(周四)
8 ~ 14℃
陰轉小雨
東北風3-4級轉<3級
后天(周五)
7 ~ 11℃
小雨轉中雨
東北風<3級
大后天(周六)
7 ~ 10℃
中雨轉小雨
東北風<3級轉3-4級
26號(周日)
7 ~ 16℃
陰轉多云
東北風3-4級轉<3級
27號(周一)
10 ~ 16℃
陰轉多云
東北風<3級
過去一周的天氣情況:
11月15號11月16號11月17號11月18號11月19號11月20號11月21號
16 ~ 23℃17 ~ 21℃15 ~ 24℃10 ~ 18℃8 ~ 15℃7 ~ 12℃8 ~ 15℃
多云轉小雨小雨小雨轉中雨中雨轉小雨小雨小雨晴轉陰
東北風<3級南風<3級東北風<3級東北風3-4級轉<3級東北風<3級東北風<3級東北風<3級