englishsimplified chinese

添加到收藏夾    雅安酒店預訂    雅安電子地圖
雅安
今天(周二)
7 ~ 16℃
多云轉小雨
微風
明天(周三)
6 ~ 14℃
小雨
微風
后天(周四)
6 ~ 15℃
多云
微風
大后天(周五)
7 ~ 14℃
小雨
微風
4號(周六)
7 ~ 15℃
小雨
微風
5號(周日)
7 ~ 13℃
小雨
微風
過去一周的天氣情況:
2月21號2月22號2月23號2月24號2月25號2月26號2月27號
4 ~ 10℃3 ~ 11℃3 ~ 9℃4 ~ 12℃4 ~ 16℃6 ~ 13℃6 ~ 13℃
小雨陰轉小雨陰轉小雨陰轉多云多云轉陰多云轉小雨
微風微風微風微風微風微風微風