englishsimplified chinese

添加到收藏夾    廈門酒店預訂    廈門電子地圖
廈門
今天(周三)
26 ~ 34℃
微風
明天(周四)
26 ~ 33℃
多云
微風
后天(周五)
27 ~ 33℃
陣雨轉多云
微風
大后天(周六)
26 ~ 34℃
多云轉小雨
微風
30號(周日)
26 ~ 34℃
多云
微風
31號(周一)
26 ~ 34℃
多云
微風
過去一周的天氣情況:
7月19號7月20號7月21號7月22號7月23號7月24號7月25號
26 ~ 33℃25 ~ 33℃26 ~ 34℃27 ~ 35℃27 ~ 34℃27 ~ 35℃26 ~ 35℃
多云陰轉多云多云轉晴晴轉多云陣雨轉多云
微風微風微風微風微風微風微風