englishsimplified chinese

添加到收藏夾    桂林酒店預訂    桂林電子地圖
桂林
今天(周五)
8 ~ 11℃
小雨
東北風<3級
明天(周六)
8 ~ 13℃
小雨轉陰
東北風<3級
后天(周日)
10 ~ 20℃
多云轉晴
東北風<3級
大后天(周一)
13 ~ 20℃
多云
東北風<3級
28號(周二)
13 ~ 20℃
小雨
東南風<3級
29號(周三)
12 ~ 20℃
小雨
南風<3級
過去一周的天氣情況:
11月17號11月18號11月19號11月20號11月21號11月22號11月23號
12 ~ 24℃9 ~ 13℃8 ~ 12℃6 ~ 10℃9 ~ 14℃8 ~ 15℃9 ~ 14℃
小雨轉中雨中雨轉小雨小雨小雨晴轉陰陰轉小雨
東北風<3級東北風3-4級轉<3級東北風<3級東北風<3級東北風<3級東北風<3級轉3-4級東北風3-4級轉<3級